zelfsken

Een nieuwe aanpak blijkt opmerkelijk effectief. Door middel van een zelf-assessment kunnen ouderen en hun familieleden beter inzicht krijgen in de eigen persoonlijke situatie. Daardoor wordt duidelijk wat iemand allemaal nog zelf kan, en op welke manier men kan meedoen in de maatschappij.

daling van eenzaamheid

2 op de 5 ouderen minder eenzaam met nieuwe behandeling

Een nieuwe aanpak van eenzaamheid onder ouderen blijkt opmerkelijk effectief. Bij onderzoek in Kaapstad verminderde het gevoel van eenzaamheid met 40% binnen 6 maanden.

De behandeling met de naam Zelfsken is erop gericht dat ouderen beter inzicht krijgen in de eigen persoonlijke situatie. Daardoor wordt duidelijk wat iemand allemaal nog zelf kan, en op welke manier men kan meedoen in de maatschappij.

Toenemend probleem

Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden, maar neemt wel toe met het verstrijken van de jaren, stelt het Ouderenfonds. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.

Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon.
Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht.

Dit is een screenshot van de zelfsken - resultaat pagina

meer zelfregie en zelfredzaamheid

Zelfregie op basis van inzicht

Ouderen kunnen zelf kiezen of ze hun inzichten voor zichzelf houden of delen met anderen.

Het zelf inzicht hebben geeft meer zelfregie voor ouderen en hun naaste omgeving. Ouderen hebben op basis van de uitkomsten een vergroot bewustzijn en hebben een fundament om eigen voorzieningen, producten, diensten aan te schaffen.

Voordelen voor ouderen zelf:

Het eerste onderzoek met deze zelfsken heeft de volgende voordelen reeds opgeleverd:

 • beter inzicht in eigen situatie

 • je hoeft je verhaal maar 1x te vertellen, in plaats van 5x hetzelfde (bij elke andere professional)

 • vermindering eenzaamheid en depressie

 • vergroten sociale contacten en meer deelname sociale activiteiten

 • minder valincidenten

voordelen in de keten om de oudere heen

Delen met anderen

Ouderen hebben vaak meerdere professionals om zich heen. De Zelfsken levert ook veel voordelen op voor deze professionele partners in de keten om de ouderen heen. Per ketenpartner hebben we 1 voorbeeld gegeven:

 • Gemeente
  versnelde WMO-aanvraag waarin de oudere betere informatie heeft om ook eigen regie in te zetten

 • Wijkverpleegkundige
  effectievere indicatie en meer doelmatigheid binnen de zorgverlening

 • Huisarts
  versneld beeld van alle mogelijke kwetsbaarheden

 • Welzijnsorganisatie
  betere vindbaarheid en meer inzicht in wensen en mogelijkheden van de oudere

 • Ziekenhuis
  meer informatie op de SEH en betere informatie en opties bij ontslag

 • Cliëntondersteuning / mantelzorgmakelaar
  betere informatie en inzicht om de cliënt en zijn/haar familie mee te ondersteunen richting gemeente en/of zorgorganisatie

Meer voorbeelden of meer informatie?

Dit zijn slechts voorbeelden van de voordelen van de Zelfsken voor ouderen en voor uw organisatie. Wanneer u meer informatie wil of een gesprek over de specifieke voordelen voor uw organisatie, neem dan contact met ons op.