Privacy Verklaring

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn, gevestigd aan Lichtenbeek 30, 6715 HN te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://mensken.com/nl
Lichtenbeek 30, 6715 HN Ede
+31 88 605 6260
info@nigw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn) tussen zit. Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Sophie – Sophie is door het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn ontwikkeld om de kwaliteit van bestaan van individuen te versterken.
 • RAIview – RAIview is door het NederlandsĀ Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn ontwikkeld om de kwaliteit van bestaan van individuen te versterken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 15 jaren > Vereist voor zorg en gemeenten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonlijke gegevens kunnen opgeslagen worden op servers binnen de Europese Unie. Door gebruik te maken van de dienstverlening van het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn stemt u in dat de gegevens opgeslagen kunnen worden in een ander land dan het land waar u woont.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nigw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nigw.nl.