Sophie

ouderen en familie

eigen regie door inzicht

Sophie is ontworpen vanuit het oogpunt van zorgontvanger/ouderen en hun familie. Met eigen portaal kunnen ouderen hun eigen gegevens inzien, bijhouden en delen met wie ze willen. Dit geeft rust en inzicht voor zowel de oudere als hun familie.

zorgverleners

geschikt voor verpleegkundige indicatie

Door 2 classificatiesystemen (interRAI en Omaha) met elkaar te combineren, is Sophie zeer geschikt voor:

  • thuiszorg
  • verpleeghuiszorg
  • ketenzorg, waaronder huisartsen

gemeenten en wijkteams

de inwoner centraal

Sophie biedt inwoners van gemeenten regie op hun eigen welzijn. Door inwoners hun eigen dossier te geven. Of wijkteams te ondersteunen bij keukentafelgesprekken. Hierdoor krijgt u een effectiever proces met tevreden inwoners.

Sophie in het kort

Mensken heeft het platform Sophie ontwikkeld. Binnen deze gebruikersvriendelijke webapplicatie staat kwaliteit van leven centraal. Door (objectief) inzicht te geven wat iemand nog kan en waar de zorg- en ondersteuningsbehoefte ligt. En hoe de progressie over tijd is. En hoe je veilig kunt wonen, vitaal kunt blijven.

Kwetsbare mensen kunnen met Sophie hun gegevens delen met zorginstanties, gemeenten en mantelzorgers/familie. Om iedereen hetzelfde en het juiste inzicht te geven.

Hierdoor wordt betere kwaliteit van leven bereikt tegen lagere kosten.

Bij Mensken staat de MENS centraal. En vooral de kwetsbare mens. Om te assisteren bij het langer thuis wonen.

Mensken heeft hiervoor de applicatie Sophie.

  • betere zorg

  • lagere kosten

  • langer thuis

Benieuwd hoe we dat voor u of uw organisatie kunnen doen?

kwaliteit van leven

…gaat verder dan alleen goede zorg. Een gezond en vitaal leven, zonder eenzaamheid, met aandacht en een veilige leefomgeving.

inzicht door informatie

Met een assessment (vraag, antwoord en analyse) komt objectief inzicht in: “Wat kan ik wél, wat kan ik niet meer en waar liggen risico’s?” En welke ondersteuning hoort daarbij.

eigen regie

Ouderen krijgen een eigen dossier waarin hun informatie centraal staat. Ze kunnen dit zelf bijhouden en zelf bepalen wie inzicht krijgt in welke gegevens.